หยุดเด็กเป็น "โรคสมาธิสั้น" แก้ง่ายๆ ด้วยวิธีนี้ ..........

Last updated: 9 มี.ค. 2561  |  890 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หยุดเด็กเป็น "โรคสมาธิสั้น" แก้ง่ายๆ ด้วยวิธีนี้ ..........

 ศิลปะกับเด็ก ศิลปะ ไม่เพียงแต่จะช่วยฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อน้อยๆให้กับลูกเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่เด็กๆ กำลังทำงานศิลปะ คือช่วงเวลาที่สมองน้อยๆ กำลังรวบรวม สรรหา จัดส่วนประกอบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่เขาได้รับรู้สะสมมา รวมทั้งความคิดที่มีต่อสิ่งรอบตัว สรุปออกมาเป็นความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม

ศิลปะจึงเป็นสื่อนำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะมองความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ให้ลูกเรียนศิลปะมีประโยชน์อย่างไร

1.ช่วยให้ลูกเป็นเด็กกล้าคิด
วัยเด็กเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ ศิลปะจะช่วยทำให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ทำให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึก โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถสื่อสารทางตัวอักษรได้ดี ทำให้เด็กรักการทำงานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง

2.ช่วยฝึกสมาธิ
เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นลง เด็กจะรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ทำให้กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไป ช่วยฝึกความประณีตและสมาธิ เพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาด ระบายสีหรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมาก

3. ช่วยให้เด็กมีจิตใจที่งดงาม
ความพยายามและใช้สมาธิที่แน่วแน่มั่นคงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย ทำให้เด็กเป็นคนมีสุนทรียภาพ มีความละเอียดอ่อนในจิตใจ ทำให้รู้คุณค่าในธรรมชาติ ศิลป วัตถุ หรือรูปแบบความคิดต่างๆ ทำให้มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม ฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวและปรับความคิดให้สอดคล้อง ยอมรับซึ่งกันและกัน อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและเป็นประชาธิปไตยในสังคม

ข้อคิดเรื่องศิลปะจากครูสอนศิลปะที่คร่ำหวอดในวงการนี้มานาน ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ แบบนี้ครับ 
บ้านครูอุ๋ยสอนศิลปะ

Powered by MakeWebEasy.com