เจอแล้วทางออก!....เมื่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ ถูกบังคับใช้

Last updated: Dec 21, 2016  |  3799 จำนวนผู้เข้าชม  |  Gauguin

เจอแล้วทางออก!....เมื่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ ถูกบังคับใช้

เมื่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ ถูกบังคับใช้แล้ว
การสื่อสารก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางไปมาก ... 

ขอบคุณทางออกสำหรับอาชีพใหม่หลัง 

พรบ.คอมพิวเตอร์ ถูกบังคับใช้

เครดิต ขอบคุณอาชีพทางเลือกใหม่จาก 

Twitter

คุณ บุรุษในซอกหลืบเขา

Powered by MakeWebEasy.com